Vallningsutrymmen

Vallningsutrymmen (ca +7ºC), med eluttag finns att hyra på tävlingsplatsen. Gasbrännare, blåslampa eller annan öppen eld är av säkerhetsskäl förbjudna i vallningsutrymmet.
Eftersom tillgången är begränsad bokas och betalas dessa i samband med tävlingsanmälan. Pris 150 euro. Skriv vid betalning vallning i meddelandefältet. Kontakta Hans Öhman, epost hans.ohman@o-skog.fi eller tfn 0400 523738.