Startlistor

Preliminär tidsplan för sprinten 7.2.2014

	16.00 H21 Kvartsfinal heat 1
	16.05 H21 Kvartsfinal heat 2
	16.10 H21 Kvartsfinal heat 3
	16.15 H21 Kvartsfinal heat 4
	16.20 D21 Semifinal  heat 1
	16.25 D21 Semifinal  heat 2
	16.30 H18 Semifinal  heat 1
	16.35 H18 Semifinal  heat 2
	16.40 H21 Semifinal  heat 1
	16.45 H21 Semifinal  heat 2
	16.50 H16 E-final
	16.55 H16 D-final
	17.00 H16 C-final
	17.05 H16 B-final
	17.10 H16 A-final
	17.15 D16 D-final
	17.20 D16 C-final
	17.25 D16 B-final
	17.30 D16 A-final
	17.35 D18 B-final
	17.40 D18 A-final
	17.45 H18 B-final
	17.50 H18 A-final
	17.55 D21 B-final
	18.00 D21 A-fina
	18.05 H21 B-final
	18.10 H21 A-final