Pargas skolmästerskap i skidning (F)

Tidpunkt: 2.3.2017 kl 18:00

Plats: Finby skidstadion, Finbyvägen 87, 21600 Pargas

Arrangör: Pargas idrottsförening r.f. och Pargas stad

Vi önskar alla elever och lärare hjärtligt välkomna till en trevlig skideftermiddag!

Klasser och sträckor

Flickor årskurs 1 - 2, 1,0 km

Pojkar årskurs 1 - 2, 1,0 km

Flickor årskurs 3 - 4, 1,0 km

Pojkar årskurs 3 - 4, 1,0 km

Flickor årskurs 5 - 6, 2,0 km

Pojkar årskurs 5 - 6, 2,0 km

Flickor årskurs 7 - 9, 2,0 km

Pojkar årskurs 7 - 9, 2,0 km

Lärare, damer 2,0 km

Lärare, herrar 2,0 km

Fjolårsbilder från
skidspåret

Skidstil fri, hjälp med fästvallning för den som behöver

Anmälningar

Anmälningar skolvis till Sanna Häggström shaggstrom76@gmail.com senast tisdagen den 28.2.2017 kl 17:00. Tilläggsuppgifter: Sanna Häggström, tfn 050-5274066.

Startnumror och resultat

Startlistorna publiceras på Pargas IF:s webbsidor, adress http://pargasifskiteam.idrott.fi, efter lottning 1.3. på kvällen. Startnumrorna delas ut i skidstugan i Finby på tävlingsdagen börjande kl 16:30. Efter tävlingarna publiceras resultaten på samma www-adress som startlistorna.

Startlista

Skolvisa listor för utdelning av nummervästar

Resultat

Den som inte har egna skidor eller inte är nöjd med sina egna kan låna ur Pargas IF:s skidotek. Kom i god tid så du hinner prova rätt nummer på kängorna.

Alla får medalj vid målgång!