Pargas skolmästerskap i skidning

Tidpunkt: 11.2.2015 kl 13:00

Plats: Finbyvägen 87, 21600 Pargas

Arrangör: Pargas idrottsförening r.f. och Pargas stad

Vi önskar alla elever och lärare hjärtligt välkomna till en trevlig skideftermiddag!

Klasser och sträckor

Flickor årskurs 1 - 2, 1,0 km

Pojkar årskurs 1 - 2, 1,0 km

Flickor årskurs 3 - 4, 1,0 km

Pojkar årskurs 3 - 4, 1,0 km

Flickor årskurs 5 - 6, 2,0 km

Pojkar årskurs 5 - 6, 2,0 km

Flickor högstadier, 2,0 km

Pojkar högstadier, 2,0 km

Lärare, damer 2,0 km

Lärare, herrar 2,0 km

Bilder
från
skidspåret

Skidstil fri, hjälp med fästvallning för den som behöver

Anmälningar

Anmälningar skolvis till Kent Westerholm kent.westerholm@parnet.fi senast fredagen den 6.2.2015 kl 16:00. Tilläggsuppgifter: Kent Westerholm, 0400 744593, Christer Grunér, 050-5962602.

Startnumror och resultat

Startlistorna publiceras på Pargas IF:s webbsidor, adress http://pargasifskiteam.idrott.fi, efter lottning 6.2. på kvällen. Startnumrorna kan avhämtas skolvis senast måndagen 9.2 före kl 16:00 från skolbyrån, Anne Söderblom, Strandvägen 28. Efter tävlingarna publiceras resultaten på samma www-adress som startlistorna.

Startlista, totalt 68 förhandsanmälade.

Skolvisa listor för utdelning av nummervästar.

Resultat

Den som inte har egna skidor eller inte är nöjd med sina egna kan låna ur Pargas IF:s skidotek. Kom i god tid så du hinner prova rätt nummer på kängorna.

Bankartor

Före tävlingen finns det finns möjlighet till ledd träning för årskurserna 1 - 4 i vilken man bekantar sig med 1 km:s banan i grupp. 

Karta över 1 km:s banan Karta över 2 km:s banan
1 km, lätt bana som också passar för unga åkare. 2 km, medelsvår bana med mera backar än 1,0 km:s slingan.

Alla får medalj vid målgång!

Foto: Kent Westerholm